top of page

Armata română, garant al libertății naționale

          Această aniversare, care marchează faptele vitejești și de sactificiu ale unor oameni care au pus mai presus de interseul lor, interesul și securitatea națională, a fost marcată, anticipat, la Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia, în data de 23 octombrie, în spațiul primitor și modern al Centrului de Documentare și Informare ”Alpha și Omega”. Au participat elevi de la clasele de liceu și de profesională. Coordonatorul activității a fost doamna profesor Barna Daniela, care a beneficiat de sprijinul competent al domnului profesor conferențiar doctor Golea Pompiliu, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala județeană Constanța. În calitate de invitați au participat domnul colonel în retragere Remus Macovei, Președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala județeană Constanța și colonel în retragere Dan Nicolau, vicepreședinte al aceleiași asociații. Profesor doctor Ivan Răzvan Raul nu a putut participa direct la activitate, dar a onorat-o printr-un articol cu titlul „Femei – pilot în aviația română”, prezentat de coordonatorul activității, doamna Barna Daniela.

          Pentru început, s-au intonat Imnul României și Imnul Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu”. Ulterior, domnul profesor Pompiliu Golea, comandor de marină în retragere a prezentat geneza zilei armatei. Într-o prezentare ppt, doamna Barna Daniela a expus audienței însemnătatea zilei de 25 Octombrie. Invitatul de onoare al activității, domnul Remus Macovei, a expus un scurt istoric despre ofensiva armatei române pentru eliberarea totală a Transilvaniei. Domnul Dan Nicolau, colonel în retragere, a susținut o alocuțiune despre cnceptul de erou. Activitatea a continuat cu un recital de poezie, susținut de elevii liceului. Astfel, au fost prezentate texte poetice care ilustrează vitejia unor oameni dominați de sentimentul sacrificiului, necesar atingerii unui interes comun. Elevii au prezentat eseuri care au ilustrat semnificațiile momentului aniversar.

          Cuvântul de încheiere a aparținut directorului liceului, profesor Vasilescu Rodica. Aceasta a precizat că activitatea a fost închinată memoriei celor care, prin acțiunile lor, au renunțat la binele personal, în favoarea binelui general, național. Aceștia sunt cei pe care, în mod generic, îi numim eroi.

bottom of page