top of page

Dobroge, pământ străbun

          Data de 14 noiembrie are o însemnătate deosebită în istoria națională, marcând reintrarea în mod oficial a Dobrogei în componența Statului Român, în anul 1878. Așadar, ziua de 14 noiembrie  devine actul de naștere al Dobrogei moderne, motiv pentru care la această dată este aniversat pământul aflat între Dunăre și Marea Neagră.

          Dobrogea a fost aniversată și la Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia, în Amfiteatrul instituției, printr-o activitate festivă coordonată de doamnele profesoare Daniela Barna, Mariana Olteanu și Marinela Țapu.

          În deschidere, a fost intonat Imnul Național, urmat de Imnul Liceului, acesta din urmă a fost interpretat de corul de fete al liceului, coordonat de domnul profesor Gheorghe Răzvan. Acelaș cor a interpretat Imnul Dobrogei.

          Doamna profesoară Daniela Barna a prezentat un portret al Dobrogei, marcând punctele forte ale acesteia, atât la nivel geografic, cât și cultural și chiar spiritual. De asemenea, domnia sa a lecturat Proclamația lui Carol I către dobrogeni, din momentul alipirii Dobrogei la patria – mamă, cât și Proclamația lui Carol I către Armata Română, ambele ilustrând interesul regelui pentru acest pământ străbun.

          Domnul profesor doctor Pompiliu Golea a prezentat o perspectivă economică asupra Dobrogei, după revenirea la statul român, remarcând avântul economic înregistrat prin valorificarea resurselor prețioase ale locului.

          Elevul Iconaru Nicolae Claudiu a recitat poezia Dobrogea la ceas aniversar, urmată de un duet format din elevele Opreanu Alexandra și Stoica Raluca, acestea au interpretat melodia ”Fată cu ochi măslinii”. Un alt duet, format din elevele Costea Anamaria și Vasile Andreea a interpretat melodia ”Anică, pânză ghilea”.

          Elevele Costea Maria și Postolache Petronela au prezentat, fiecare în parte, câte un eseu în care au expus o perspectivă personală asupra locului natal, autohton, atât de special prin semnificațiile lui culturale dar și afective.

          Ideea multiculturalității, a unei conviețuiri civilizate și eficiente, a fost ilustrată printr-un dans tradițional turcesc, performat de eleva Ozsavman Melisa.

          Invitatul special al activității a fost Ansamblul Cătinașu din Tortoman, coordonat de doamna instructor Loredana Niță. Acest ansamblu a interpretat o suită de dansuri dobrogene. Din formațiunea care a încântat auditoriul face parte și Ursu Alexandra, eleva liceului, cea care a făcut posibilă puntea creată între cele două instituții.

          Activitatea a fost dinamizată printr-un interviu luat de profesorul coordonator, doamna Daniela Barna, celor prezenți, elevilor în special, în care aceștia și-au exprimat impresiile despre semnificațiile acestei zile.

          Activitățile au beneficiat de un cadru special, o expoziție de obiecte tradiționale, specifice Dobrogei, de a cărei organizare s-a ocupat profesor Jenica Sava.

          Cuvântul final a aparținut directorului liceului, doamna profesor Rodica Vasilescu. În scurtul său discurs, aceasta și-a exprimat emoția în legătură cu sentimentul apartenenței la un tărâm străvechi, ce poartă în el spiritul unei civilizații milenare. Domnia Sa le-a transmis elevilor obligația pe care o avem noi toți, locuitorii Dobrogei, de a onora memoria celor care ne-au făcut mândri că aparținem acestui teritoriu încărcat de emoție și spiritualitate.

bottom of page