top of page

Dobroge, pământ străbun! la Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu" Medgidia

          Data de 14 noiembrie are o însemnătate deosebită în istoria națională, marcând reintrarea în mod oficial a Dobrogei în componența Statului Român, în anul 1878. Așadar, ziua de 14 noiembrie devine actul de naștere al Dobrogei moderne, motiv pentru care la această dată este aniversat pământul aflat între Dunăre și Marea Neagră.

          Dobrogea a fost aniversată și la Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia, în Centrul de Documentare și Informare ”Alfa & Omega”, printr-o activitate festivă coordonată de doamnele profesoare Daniela Barna, Iuruc Ravie, Marinela Mandea, respectiv de domnul prof. dr. preot Răzvan Gheorghe. La activitate a participat, în calitate de invitat, comandor de marină doctor conferențiar Pompiliu Golea, profesor asociat în cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala județeană Constanța. Lista invitaților a fost completată de colonel în retragere Dan Nicolau și domnia sa vicepreședinte al aceleiași asociații precum și de colonel profesor universitar doctor în istorie și în științe militare domnul Marin Voicu. De asemenea, invitat special a fost directorul liceului, doamna profesor Rodica Vasilescu. La activitate au fost antrenați elevi de la clasele de liceu și de profesională.

          În deschidere, a fost intonat Imnul Național, urmat de Imnul Liceului, acesta din urmă a fost interpretat de corul de fete al liceului, coordonat de domnul profesor Gheorghe Răzvan. Același cor a interpretat Imnul Dobrogei.

          Doamna profesoară Daniela Barna a prezentat un portret al Dobrogei, marcând punctele forte ale acesteia, atât la nivel geografic, cât și cultural și chiar spiritual. De asemenea, domnia sa a lecturat Proclamația lui Carol I către dobrogeni, din momentul alipirii Dobrogei la patria – mamă, cât și Proclamația lui Carol I către Armata Română, ambele ilustrând interesul regelui pentru acest pământ străbun.

          În calitate de profesor de istorie, doamna Marinela Mandea a prezentat o perspectivă competentă, științifică asupra evenimentului, în prezentarea ppt „Scurtă istorie a Dobrogei”, realizată în colaborare cu elevii clasei a XII-a, care a conținut imagini istorice inedite. Domnul colonel profesor universitar doctor Marin Voicu a susținut discursul cu tema „Aportul armatei române la unirea Dobrogei cu România”, printr-o evidențiere emoționantă a sacrificiului pe care îl incumbă orice fapt eroic. Colonel în retragere domnul Dan Nicolau a prezentat un album inedit realizat de un consul al Franței la Constanța, intitulat „Dobrogea, cheia de boltă a Unirii”.

          Domnul profesor doctor Pompiliu Golea a prezentat o perspectivă economică asupra Dobrogei, după revenirea la statul român, remarcând avântul economic înregistrat prin valorificarea resurselor prețioase ale locului, în alocuțiunea „Renașterea economică a Dobrogei după Unire”.

Antrenați de profesorul coordonator Daniela Barna și având suportul doamnei profesoare Ravie Iuruc, elevii și-au etalat calitățile artistice dar și cultura generală în reprezentații, momente interpretative care au adus un omagiu zonei în care locuim și pe care astăzi în mod special o cinstim, Dobrogea. Eleva Cristina Gabriela Lipan, de la clasa a X-a A a realizat o lectură expresivă a unor fragmente din proza lui Gala Galaction și Anton Holban despre mare. Elevele Raluca Stoica și Andreea Vasile de la clasa a X-a C Profesională au interpretat melodia „Ochii tăi, măsline negre”. Aceleași eleve au interpretat cântecul „Dobroge, pământ iubit”. Momentele muzicale au fost coordonate de domnul profesor preot Răzvan Gheorghe. Eleva Cristina Telehoi și elevul Nicolae Iconaru, ambii de la clasa a X-a A au lecturat fragmente din textul „Dobrogea! Dobrogea!” de Geo Bogza. Ideea interculturalității a fost ilustrată printr-un moment coordonat de doamna profesoară Ravie Iuruc. Elevul Serhan Alibec de la clasa a X-a A a lecturat poezia „Eu sunt turc”, atât în limba română, cât și în limba turcă.

          Activitatea a fost dinamizată printr-un interviu luat de profesorul coordonator, doamna Daniela Barna, celor prezenți, elevilor în special, în care aceștia și-au exprimat impresiile despre semnificațiile acestei zile.

          Activitățile au beneficiat de un cadru special, o expoziție de obiecte tradiționale, specifice Dobrogei, de a cărei organizare s-a ocupat profesor Jenica Sava.

bottom of page