top of page

Apă pentru pace!

Ziua Mondială a Apei la

Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu" Medgidia

          Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992.             În România, această zi se sărbătorește din 1993. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

          Ziua Mondială a Apei a fost aniversată joi, 21 martie, 2024, la Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia, într-o activitate cu tema „Apă pentru pace”. Coordonatorii activității au fost doamna profesor, director Vasilescu Rodica, doamna profesor Ivan Claudia, doamna profesor Sava Jenica și doamna profesor Untaru Elena. Au participat elevi de la clasele a IX-a C, a X-a A, a X-a C, a XI-a A, a XI-a C. Activitatea a constat în realizarea de materiale ppt, pliante, postere, desene, gravuri.

          Mesajul întregii activități a fost centrat pe conștientizarea importanței elementului vital, apa.

          În cuvântul său, unul dintre coordonatori, doamna director Vasilescu Rodica a subliniat importanța apei.  Aceasta este un element esențial în diferitele științe: geografie, biologie, chimie, dar și în arte, în pictură și în literatură, de exemplu, unde ea reprezintă un simbol esențial, care pune în relație viața și moartea. Dincolo de implicațiile ei științifice și culturale, apa reprezintă elementul vital, este indispensabilă vieții, tocmai de accea trebuie dezvoltată o atitudine responsabilă de protejare și reciclare a ei.

bottom of page