top of page

OBIECTIVE GENERALE

COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE

CONSILIERE SI ORIENTARE SCOLARA

• Stabilirea unui grafic al activităţilor ţinând seama de propunerile, sugestiile şi opiniile personalului didactic din comisie;

• Colaborarea cu diriginţii, toate cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, dar şi cu alte instituţii abilitate  poliţie, primărie, asociaţii, fundaţii, etc.;

• Asigurarea unui climat favorabil cooperării între familie, şcoală şi societate;

• Organizarea de activităţi diverse pentru stimularea atitudinilor pozitive în rândul elevilor;

• Căutarea de metode alternative pentru prevenirea indisciplinei şi violenţei in liceu si in afara acestuia;

• Achiziţionarea/confecţionarea de materiale didactice tematice;

• Participarea la simpozioane şi alte activităţile metodice cu această tema;

• Se va analiza activitatea susţinut şi se vor evidenţia realizrile şi nerealizrile;

• Rezultatele deosebite care asigur progresul şcolar vor fi facute cunoscute la nivelul comisiei metodice;

• Precizarea disfuncţiilor şi msuri pentru înlturarea lor;

• Stimularea organizrii şi desfşurrii acţiunilor prevzute în grafic;

• Se va stabili pe baza unui grafic modul de participare a fiecariu cadru didactic la activitatile metodice;

• Prezentarea unor noutţi editoriale, softuri educaţionale şi a unor rezultate deosebite a cadrelor didactice in cadrul consilierii scolare;

• Dezbaterea unor conţinuturi din programa scolara în vigoare pentru  disciplina    Consiliere si orientare scolara.

 

            Pentru realizarea optima a activitatii de consiliere si orientare, pentru corectarea unor carente semnalate in anii scolari anteriori, se vor avea in vedere  urmatoarele componente educationale:

 

• Managementul clasei ca grup ;

• Educatia pentru securitate personala. Educatia juridica.

• Educatia pentru valori. Educatia pentru munca de calitate ;

• Educatia pentru viata privata ;

• Receptarea valorilor culturale ;

• Educatia pentru o societate democratica ;

• Educatia pentru mediu;

 

        Toate acestea urmaresc realizarea unui demers educativ aplicabil noilor cerinte din Romania, ale tranzitiei si reformei. Actuala structura a curriculumului solicita dirigintelui urmatoarele coordonate: ora de dirigentie, activitati educative extracurriculare, colaborarea cu profesorii clasei, ora de consiliere a parintilor, colaborarea cu alti parteneri educationali.

 

       La clasele a IX-a, accentul cade pe organizarea si formarea colectivului de elevi, pe integrarea tinerilor in viata liceului.

       La toate clasele se va insista pe formarea elevului, a personalitatii lui, alaturi de aspectul informativ.

       Se va avea in vedere si pregatirea educativa a tinerilor profesori diriginti.

       La clasele terminale, temele vor contine probleme legate de cariera, de examene (bacalaureat).

 

 

MEDGIDIA

Link-uri utile

Str. Dezrobirii, nr. 1

E-mail: ctntmed@gmail.com

Tel/Fax: 0241. 811.936

               0341.806.514

bottom of page