top of page

                                                        ”Dobroge, pământ străbun”

 

       Astăzi, 13 noiembrie 2019, în amfiteatrul Liceului Tehnologic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia a fost organizată o amplă activitate dedicată sărbătoririi zilei unirii Dobrogei cu patria mamă.

       Cu 141 de ani în urmă, în Proclamația către dobrogeni, regele Carol I, spunea: ”Locuitori de orice naționalitate și religie, de astăzi, Dobrogea face parte din România!” - aceste cuvinte, pentru totdeauna, au păstrat și vor păstra în sufletul și conștiința noastră, a celor născuți pe aceste meleaguri, un puternic sentiment de apartenență la întregul nostru național, statul român. Proiecția peste timp a acestor trăiri sădite în noi, a dat importanța zilei aniversare de astăzi, ce a fost marcată în școala noastră printr-un mozaic de momente artistice, realizate de elevii claselor IX-XII, cu sprijinul și sub atenta îndrumare a prof. Țapu Marinela, Barna Daniela și a directorului, prof. Vasilescu Rodica.

        Astfel, corul Liceului Tehnologic ”Nicolae Titulescu” a pus amprenta unei adânci emoții asupra întregii adunări, prin interpretarea imnului României, a imnului Dobrogei, și a multor cântece reprezentative pentru folclorul nostru local.

De asemenea, programul zilei a inclus recitarea poeziei ”Mai am un singur dor” (Mihai Eminescu) și interpretarea prozei descriptive ”Dobrogea! Dobrogea!” (Geo Bogza), momente ce au evocat din punct de vedere epic impresii și sentimente născute din dragostea față de spațiul dobrogean.

        Discursuri despre istoria acestui străvechi tărâm românesc, adevărat exemplu de bună conviețuire multi-etnică, au rostit prof. dr. Peteu Natașa și conf. univ. Golea Pompiliu, cadre didactice ale liceului nostru. Spectacolul dedicat Zilei Dobrogei a fost încununat de dansurile populare dobrogene realizate de Ansamblul ”Cătinașul”, coordonat de d-na Bălașa Loredana.

        Activitatea a beneficiat de prezența elevilor și a cadrelor didactice de la școli din Medgidia și Mircea Vodă, invitate să sărbătorească împreună cu colectivul Liceului Tehnologic ”Nicolae Titulescu”, momentul festiv ”Dobroge, pământ străbun”.

bottom of page