top of page

 

SN NUCLEARELECTRICA SA, un model de generozitate

 

            Instituţia noastră de învăţământ s-a aflat în ultimii doi ani sub semnul unui parteneriat,extrem de profitabil, şcoală – comunitate. În acest caz, comunitatea a purtat numele SN NUCLEARELECTRICA SA. Acest parteneriat s-a finalizat printr-o sponsorizare în sumă totală de aproximativ 100000 de lei. Cu acesti bani au fost modernizate, dotate cu achiziţii de ultimă generaţie, laboratoarele de fizică şi chimie, cu mobilier şi aparatură specifice. De asemenea, a fost achiziţionată aparatură necesară unui învăţământ modern, interactiv, de calitate: 2 videoproiectoare, 2 laptopuri, 2 ecrane de proiecţie, 2 table interactive. Graţie acestei investiţii substanţiale, elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia au acces la un învăţământ de calitate, prin folosirea unei aparaturi şi tehnologii de ultimă generaţie.

            Această investiţie într-un învăţământ de calitate şi în viitorul copiilor noştri trebuie salutată şi apreciată, cu atât mai mult cu cât un gest de o asemenea generozitate este extrem de rar în peisajul societăţii actuale. Chiar şi în aceste condiţii, în ultima perioadă, liceul nostru a beneficiat de oportunităţi de înnoire, de modernizare, prin intermediul diferitelor proiecte şi programe, în rândul cărora se detaşează contribuţia SN NUCLEARELECTRICA SA.

            Această realizare deosebită ar fi avut nevoie o inaugurare pe măsură, festivă. Ne exprimăm regretul că în actualele condiţii de pandemie, de distanţare socială, acestă manifestare nu este posibilă. Aceasta nu afectează cu nimic sentimentul de recunoştinţă totală pe care îl purtăm SN NUCLEARELECTRICA SA. Sentimentul de sărbătoare, de festivitate, este în sufletul nostru, al fiecărui beneficiar direct (elev) şi indirect (şcoală, profesor, comunitate).

            Ne exprimăm speranţa că modelul generozităţii oferit de SN NUCLEARELECTRICA SA nu va rămâne unul izolat, ci, dimpotrivă, va deveni o regulă care va fi urmată şi de alte societăţi, care vor veni în sprijinul nevoilor copiilor noştri, nevoi aflate într-o continuă evoluţie, aşa cum în contină evoluţie este şi societatea, care la rândul ei, cere forţă de muncă pregătită de şcoală, competentă. Toate acestea cer investiţii puternice, permanente, care devin posibile inclusiv prin contribuţia acestei societăţi, faţă de care ne manifestăm, încă o dată, toată gratitudinea.

bottom of page