top of page

                                               Târgul de toamnă al Ofertelor educaționale ”Știu să-mi aleg meseria”
                                                                                                9-10 noiembrie 2017 


               
 În perioada 9-10 noiembrie 2017 Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în colaborare cu Instituţia Prefectului, autorităţile locale şi operatorii economici, organizează târguri educaţionale dedicate învăţământului profesional şi dual, sub titlul “Ştiu să-mi aleg meseria”.
                Colegiul Tehnic ”Nicolae Titulescu” a prezentat oferta de formare pentru învățământul profesional  la Căminul Cultural din Cobadin pentru următoarele calificări: Sudor, Electrician exploatare joasă tensiune, Confecționer produse textile și Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic. 
               Liceul nostru a fost reprezentat de elevii Șteflea Alexandra-Alina, calificarea Confecționer produse textile – clasa a X a C, Michel Nicolae-Valeriu – calificarea Electrician expoatare joasă tensiune clasa a X a A și Banciu Lucian, calificarea Sudor – clasa a XI a B, coordonați de prof. Rodica Vasilescu, prof. Cinteză Daniela, prof. Seimeneanu Camelia, prof. Vasilescu Romulus și m.i. Neagu Doina.
Aceștia au făcut demonstrații specifice specializărilor și i-au consiliat pe elevii claselor a VII-a și a VIII a pentru obținerea unei calificări profesionale cerute pe piața muncii.
Parteneriatele pe care le are unitatea noastră școlară cu agenții economici ajută elevii în a pune în practică cunoștințele teoretice acumulate în timpul orelor de curs și le oferă perspectivele angajării imediate.

     

bottom of page