top of page

                                                                                             ”Alege EDUCAȚIA! Este calea către viitorul tău”
                                                                           Târgul Ofertelor Educaționale - ediția aprilie 2019


         Vineri, 12 aprilie 2019, la Casa de Cultură ”I.N. Roman” din Medgidia s-a derulat o nouă ediție a Târgului Ofertelor Educaționale, adresată viitorilor absolvenți ai școlilor gimnaziale, ediție desfășurată sub sloganul ”Alege EDUCAȚIA! Este calea către viitorul tău”.
        Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” Medgidia și-a promovat și de această dată oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020 printr-o prezență activă la standul de prezentare, atât a cadrelor didactice implicate, cât și a elevilor, care au oferit informații legate de calificările oferite, de resursele umane și materiale ale școlii, de dotarea atelierelor de lucru, reliefând garanția unei bune pregătiri profesionale facilitată prin toate aceste aspecte. Susținerea tuturor informațiilor s-a făcut prin expunerea de materiale promoționale diverse, panouri informative, filme de prezentare a liceului din perspective multiple: așezământ de educație cu tradiție în învățământul profesional și tehnic, unitate școlară cu o arhitectură ce conferă spațialitate tuturor tipurilor de activități educative ce se desfășoară aici, dotare materială deosebită a atelierelor de lucru.
        Abodarea liceului nostru pentru această ediție a Târgului Ofertelor Educaționale a pus cu precădere accent pe parteneriatele cu agenții economici, parteneriate care stau la baza formării profesionale integrale a viitorilor noștri absolvenți.
       Astfel, alături de agenții noștri economici deja ”tradiționali” cu care avem încheiate contracte de pregătire practică pentru toate specializările din oferta educațională, liceul nostru a evidențiat cu ocazia acestei ediții a Târgului Ofertelor Educaționale noul parteneriat încheiat cu SC Damen Shipyards SRL Mangalia, șantier naval unde elevii ce vor dobândi calificările de sudor, lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic și electrician exploatare joasă tensiune își formează cu succes competențele profesionale necesare practicării la cele mai înalte standarde ale acestor meserii, atât în țară, cât și în străinătate. Noul nostru partener educațional vine în întâmpinarea nevoii tot mai crescâde a ridicării standardelor la care dorim să instruim elevii în vederea însușirii cu temeinicie a unei profesii.

bottom of page