top of page

”Ultima oră de dirigenție”

           La  Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia,  astăzi marcăm un moment încărcat de solemnitate, „Festivitatea absolvenţilor”.
 
              Într-o atmosferă de profundă emoţie, elevii clasei a XII-a, promoția 2023,  şi-au luat rămas bun de la profesorii şi colegii lor, iar discursurile rostite de ei au impresionat auditoriul prin claritate, entuziasm şi profunzime.
           Emoţionată, diriginta acestora, doamna profesor Camelia Seimeneanu a citit catalogul pentru ultima dată, încheindu-se astfel o primă etapă a devenirii absolvenţilor, care vor porni în viaţă cu bagajul informaţional aprofundat în cei patru ani de şcoală.
           Predarea ştafetei a constituit apogeul acestei serbări. Reprezentanta absolvenţilor, eleva Agiveli Alev Alexandra, a înmânat cheia succesului colegei de la clasa a XI-a, Derejan Florentina Cristina.
          O  ultimă  filă  din  calendarul  vieţii  de  elev a  fost  desprinsă  cu  sfială   şi  emoţie,  iar  festivitatea  a  marcat  momentul  magic  al  acestor  neuitate  clipe  ce-şi  vor  păstra, poate, ecoul  peste  ani, peste  decenii.

       Până la urmă, ”Educaţia este ceea ce rămâne după ce uiţi tot ceea ce ai învăţat la şcoală”, spunea Albert Einstein.

bottom of page