top of page

Vizită de studiu – Proiect POSDRU: ID 138528
”Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!”

       Aplicarea practică a cunoștințelor teoretice acumulate de elevi a fost  dintotdeauna o componentă  esenţială în pregătirea acestora, obiectivul fundamental fiind dobândirea  abilităților practice .
          Pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi curente ale elevilor,  Colegiul Tehnic ,,Nicolae Titulescu” din Medgidia  şi Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanta, prin Proiectul POSDRU  ,,Construim împreună viitoarea ta carieră profesionala !” au organizat   în perioada 22 – 24 mai 2015 o vizită de studiu la două fabrici ale  S.C. KOBER S.R.L.: Fabrica de lacuri și vopsele  de la Săvinești și Fabrica de centrale termice Motan de la Vaduri.
        Proiectul POSDRU  ,,Construim împreună viitoarea ta carieră profesionala !”este cofinanţat din Fondul  Social European , Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prioritatea principala fiind corelarea învățării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, facilitând tranziția elevilor de la viaţa școlară la viaţa activă, integrarea viitorilor absolvenţi pe piața muncii fie prin continuarea studiilor, fie prin găsirea unui loc de munca .Proiectul urmăreşte creşterea gradului de ocupare, reducerea şomajului, dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivității .
        Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică, corelând astfel aspiraţiile elevilor cu ofertele educaţionale şi cu cererea pieţei muncii.
         Prin înființarea centrului de consiliere şi orientare în profesie cei  500 de elevi participanţi beneficiază de consiliere şi orientare profesională , caracteristică definitorie pentru cariera lor viitoare.
       Fiind un program de mare amploare, dezvoltat cu mult interes şi muncă,  100 de elevi  beneficiază de efectuarea stagiului de practică la agenţii economici şi de formarea de competenţe practice necesare ocupării unui loc de muncă.
        Prima vizita de studiu a celor 150 de elevi ai Colegiului Tehnic ”Nicolae Titulescu”din Medgidia la agenți economici competitivi, recunoscuți pe plan național și nu numai  a însemnat un pas important pentru o mai bună adaptare a absolvenților pe piața muncii,   fiind  de un real folos în dezvoltarea carierei profesionale de-a lungul vieţii - a afirmat directorul Colegiului Tehnic „Nicolae Titulescu”, prof. Rodica Vasilescu.

Colegiul Tehnic

Nicolae Titulescu

MEDGIDIA

  • Wix Facebook page

Str. Dezrobirii, nr. 1

E-mail: ctntmed@gmail.com

Tel/Fax: 0241. 811.936

               0341.806.514

PROGRAM SECRETARIAT

 

Luni - Vineri 

08:00 - 16:00

2013 - 2015 CTNT Medgidia - Realizat de Marius Chiricu

Link-uri utile

bottom of page