top of page

                          ”Tinerii României își respectă eroii!”

          Odată cu sărbătoarea creştină a Înălţării Domnului, care marchează Înălţarea la cer a lui Iisus Hristos, la 40 de zile de la Înviere, serbăm și Ziua Eroilor, eveniment prin care sunt comemoraţi toţi eroii neamului care, prin sacrificiul lor, au făcut posibilă dobândirea şi păstrarea independenţei naţionale, a unităţii statale, apărarea suveranităţii naţionale, menţinerea ordinii de drept şi a siguranţei naţionale.

          Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia, comemorează sacrificiul eroilor neamului, prin activități specifice, desfășurate online, în acest an atipic, marcat de pandemie. Activitățile sunt coordonate doamna director Rodica Vasilescu și de domnul profesor Pompiliu Golea, cu sprijinul doamnei profesor Marinela Țapu, a doamnei profesor Daniela Barna și a domnului profesor Marian Zidaru. Toți elevii liceului au fost antrenați în aceste activități.

          În România, prin Decretul-Lege nr. 1693 din 04 mai 1920, pentru omagierea eroilor patriei a fost decretată Ziua Eroilor, sărbătoare naţională celebrată în Ziua Înălţării Domnului, cu mare fast naţional. Aşa cum se arată în documentele epocii, această sărbătoare avea menirea de a „pătrunde în conştiinţa întregului românism ca fiind expresia cea mai desăvârşită a sufletului nostru naţional [...] Cultul lor, al morţilor glorioşi, este o datorie de seamă a celor ce supravieţuiesc din generaţia de sacrificiu a României Mari. Morţii nu mai pot vorbi şi nu se mai pot bucura de rostul jertfei lor; dar cei vii, care se bucură de lumina libertăţii, care în rândul întâi cei sacrificaţi ne-au dat-o, se cuvine să preţuiască această jertfă supremă: moartea pentru binele tuturor”.

          Au luat cuvântul doi invitați de onoare, prieteni dragi și constanți ai liceului nostri: domnul colonel Remus Macovei – președintele Filialei Constanța al Cultului Eroilor Regina Maria, respectiv domnul colonel Dan Nicolau, vicepreședinte al aceleiași organizații. Le multumim frumos pe această cale.

Programul nostru este următorul:

1. Domnul colonel Remus Macovei prezintă intervenția cu tema: „ Nevoia de a cinsti eroii neamului”;

2. Domnul colonel Dan Nicolau prezintă tema : „ Nicolae Iorga – evocatorul eroilor neamului” .

3. Doamna profesor Daniela Barna va prezenta un eseu intitulat: ”Despre calitatea de erou”;

4. Recital de poezie pregătit de elevii: Stoleru Florentin Alexandru și Anti Cristina Ionela.

bottom of page